Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Διακοπή υδροδότησης

 
Πιθανή διακοπή υδροδότησης στο κέντρο της Χαλκίδας και στην Κάνηθο, λόγω 
προγραμματισμένων εργασιών στους υποθαλάσσιους αγωγούς της Χαλκίδας
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ) ενημερώνει τους καταναλωτές 
ότι, την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες.... επισκευής 
στους υποθαλάσσιους αγωγούς ύδρευσης της Χαλκίδας. Έχει προβλεφθεί η εναλλακτική 
τροφοδότηση των περιοχών κέντρου Χαλκίδας και Κανήθου, που ενδέχεται να επηρεαστούν από την 
απαραίτητη διαδικασία με διακοπή υδροδότησης.
Παρακαλούμε για την λελογισμένη χρήση νερού από τις 08:00 το πρωί έως και τις 16:00 το 
απόγευμα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών.