Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του σώματος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 2023 των μελών του Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ για την διενέργεια της εκλογικής Γ.Σ. τη Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, λόγω μη εξεύρεσης κατάλληλης αίθουσας καθώς και της διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Σ. Ευβοίας την ίδια ημερομηνία, σε εφαρμογή των άρθρων.... του ισχύοντος καταστατικού,
ΣΥΓΚΑΛΕΙ
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του, που θα πραγματοποιηθεί 
την 26ηΙουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. στo Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στη Χαλκίδα, επί της οδού Λεωφόρος Χαϊνά 93 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:
1) ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα βρίσκεται σε απαρτία, θα συγκληθεί στις 8μ.μ. την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο. Ταμειακώς ενήμερα θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλλει την συνδρομή τους, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.