Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέθεσε πρόταση ένταξης της πράξης: «Δημιουργία 
Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο πρόγραμμα: «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρο

μών πεζοπορίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Τα Εθνικά Δίκτυα Μονοπατιών είναι δίκτυα διαδρομών μέσων αποστάσεων, που στην 
πλειονότητά τους αναπτύσσονται ξεκινώντας από τα διεθνή δίκτυα και διακλαδώνονται προς διάφορες κατευθύνσεις και περιοχές. Καλύπτουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές εντός της κάθε χώρας, ανάλογα με το φυσικό περιβάλλον και την γεωγραφική κατανομή.... τόπων ειδικού ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι δικαιούχος (δυνητικά) για τη χρηματοδότηση του έργου από τον Άξονα 1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας, Δράση: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης».
Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 1.860.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα 
εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία 
λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών.
Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα 
ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα 
κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.
Μετά την κατάθεση της πρότασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός
δήλωσε: «Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και καταθέσαμε ήδη συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση, με αρχικό προϋπολογισμό 1.860.000 ευρώ, για τη δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών στην Στερεά Ελλάδα.
»Η Στερεοελλαδίτικη γη έχει αναρίθμητες υπέροχες διαδρομές μέσα στη Φύση, αλλά και 
ιστορικά μονοπάτια, που μπορούμε και πρέπει να τα αναδείξουμε. Έχουν ήδη γίνει 
μεμονωμένες τέτοιες κινήσεις, αλλά μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε μια συνολική 
παρέμβαση με την ένταξη του έργου και την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ευχαριστούμε και πάλι την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη 
συνεργασία»