Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ18 & Συνθέτων

 Απογευματινό πρόγραμμα Σάββάτου
17:00Σφυροβολία (5kg) · ΤελικόςΑγόριαΚ18
17:30110μ Εμπόδια (91.4cm / 9.14m) · Τελικός AΑγόριαΚ18
17:30110μ Εμπόδια (91.4cm / 9.14m) · Τελικός BΑγόριαΚ18
17:30Dec: Άλμα εις ύψος · ΤελικόςΆνδρεςΑ/Γ
17:30Hep: Σφαιροβολία (4kg) · ΤελικόςΓυναίκεςΑ/Γ
17:50100μ Εμπόδια (76.2cm / 8.5m) · Τελικός AΚορίτσιαΚ18
17:50100μ Εμπόδια (76.2cm / 8.5m) · Τελικός BΚορίτσιαΚ18....
18:00Άλμα εις τριπλούν · ΤελικόςΑγόριαΚ18
18:10100μ · Τελικός AΑγόριαΚ18
18:10100μ · Τελικός BΑγόριαΚ18
18:25100μ · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
18:30Δισκοβολία (1kg) · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
18:45400μ · Τελικός AΑγόριαΚ18
18:45400μ · Τελικός BΑγόριαΚ18
19:00400μ · Τελικός AΚορίτσιαΚ18
19:00400μ · Τελικός BΚορίτσιαΚ18
19:00Άλμα επί κοντώ · ΤελικόςΑγόριαΚ18
19:00Σφαιροβολία (5kg) · ΤελικόςΑγόριαΚ18
19:15Hep: 200μ · ΤελικόςΓυναίκεςΑ/Γ
19:301500μ · ΤελικόςΑγόριαΚ18
19:30Άλμα εις ύψος · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
19:30Άλμα εις τριπλούν · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
20:001500μ · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
20:00Ακόντιο (500g) · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
20:152000μ ΦΕ (83.8cm) · ΤελικόςΑγόριαΚ18
20:252000μ ΦΕ (76.2cm) · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
20:45Dec: 400μ · ΤελικόςΆνδρεςΑ/Γ
21:004X100μ · ΤελικόςΑγόριαΚ18
21:304X100μ · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18
22:005000μ Βάδην · ΤελικόςΚορίτσιαΚ18