Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 
Μετά τις αρχαιρεσίες που  διεξήχθησαν έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα.  
     ΤΟ ΝΈΟ ΔΣ ΤΟΥ ΑΠΌΛΛΩΝΑ ΕΡΈΤΡΙΑΣ 
ΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ:ΒΡΆΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .....
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΑΚΊΚΗ 
ΤΑΜΊΑΣ: ΣΥΡΜΑΚΈΖΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΌΣ ΠΕΠΠΕΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 
ΜΈΛΟΣ:ΚΑΠΕΝΉΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΈΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ