Τρίτη 9 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
β) την αριθμ. 429/12.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 850/13.3.2020) για τις τηλεδιασκέψεις, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τρίτη 09 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00  πμ, στο Καρπενήσι, στην αίθουσα «ΙΟΛΗ» του ξενοδοχείου «MΟΝΤΑΝΑ» (1ο χλμ Καρπενησίου- Χιονοδρομικού, Καρπενήσι 36100) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όπως ενημερώσουν τη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω email για τον τρόπο συμμετοχής τους έως την Κυριακή 07.05.2023 και ώρα 12:00 π.μ.
 Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
YouTube.
-Συζήτηση για ειδικά ζητήματα ενδιαφέροντος των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων .
- «Απολογισμός των συμμετοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Επιχειρηματικές....
Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα έτους 2022 και σε λοιπές
δράσεις επιχειρηματικότητας, απολογιστικά στοιχεία αδειών πλανόδιου εμπορίου (ανανε τοώσεις και δραστηριοποιήσεις) και παρατάσεις Εθνικού Ενιαίου Πλαισίου Λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους. »
Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών της 2ης Τακτικής συνεδρίασης της 09.02.2023, της 3ης Τακτικής συνεδρίασης της 09.03.2023, και της 4ης Έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 30.03.2023, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2ο Διόρθωση της 126/2023 απόφασή σας για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 3ο Επιχορήγηση Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρικής
αρμοδιότητας ΠΕ Φωκίδας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.

Θέμα 4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο
πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για τις Π.Ε.
Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 5ο Έγκριση - καθορισµός διαδικασίας για την συµµετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής
περιόδου έτους 2023
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας

Θέμα 6ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
Θέμα 7ο Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Στ.Ε. για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής
τροποποιημένων μαθητικών δρομολογίων
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 8ο Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [6.20], επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.

Θέμα 9ο Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [19], επί της αρίθ. 285118/19-12-2022 
[22PROC011845027] 10ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια
του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.

Θέμα 10ο Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023» και β) Διόρθωση της αρ. 14/02-02-2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας

Θέμα 11ο Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας

Θέμα 12ο Έγκριση παράτασης της με αριθ. πρωτ. οικ.: 121434/3702/01-06-2022 (ΑΔΑΜ:
22SYMV010666832 σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας
εκπαίδευσης του Νομού
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 13 ο Παράταση της αρ. 106163_3541 αρχικής σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τρείς (3) μήνες ή έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.

Θέμα 14ο Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217339/719/01-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21SYMV009332282) «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων για τους ωφελούμενους
του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε.
Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019
Εισηγητής κ. Ιωάννης Περγαντάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας.

Θέμα 15ο Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217340/720/01-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21SYMV009332445 «Συμπληρωματική Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου,
Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019»
Εισηγητής κ. Ιωάννης Περγαντάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας.

Θέμα 16ο 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας

Θέμα 17ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2023
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

Θέμα 18 ο Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 19ο Εισήγηση για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα μήκους 400μ της επαρχιακής
οδού Στροφυλιάς-Λίμνης-Ροβιών (υπ’ αρ. 24), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 20ο Πρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας, για την υλοποίηση του
υποέργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ», και ορισμός εκπροσώπου στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.

Θέμα 21ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για το έργο: «Ανάπλαση Χώρων
Αναψυχής και Περιπάτου Οικισμού Στενής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων» 
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 22ο Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος- ΠΕ Βοιωτίας, με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη χορήγηση αδιύλιστου ύδατος για την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο του έτους 2023»
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας..

Θέμα 23ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση
κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 24ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικά–
Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου» εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 25ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις-Έργα Ανάδειξης και Ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2023» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 26ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών κεντρικού κτιρίου 1ου Δ.Σ. Νέας Αρτάκης», 
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 27ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και της Ιεράς Μονής Αγάθωνος για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Τέμπλου Ιεράς Μονής Αγάθωνος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 28ο Τροποποίηση-συμπλήρωση με την τελική διαμόρφωση του προς υπογραφή σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ενιαίου ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας−Γενικό Νοσοκομείο−ΚΥ Καρύστου−Γενικό
Νοσοκομείο−ΚΥ Κύμης» για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με
τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης και
Δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Κύμης» (κωδ. ΟΠΣ 5189421).
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 29ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Ανακαίνιση Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Μακρακώμης» και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 30ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Συνολική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Κ. Μακρακώμης Δήμου Μακρακώμης» και
εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα αποσταλούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).