Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ

 
18,85 
23.598
7.619
4.893
4.531
3.962
3.294
2.930
2.077
1.014