Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Εργασίες αντικατάστασης ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας

Από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 έως 15 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθούν 
εκτεταμένες εργασίες για την αντικατάσταση του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 
Χαλκίδας . Προκείμενου οι εργασίες αυτές να γίνουν με ασφάλεια , για το χρονικό διάστημα αυτό, θα επιτρέπεται περιορισμένη χρήση του Δημοτικού Σταδίου κατά τις 
απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: 
Οι αθλητές των συλλόγων του στίβου θα δύναται να προπονούνται, με την επίβλεψη ....
των προπονητών τους στο ανατολικό μέρος του στίβου, στον χώρο των κάθετων 
αλμάτων , εξωτερικά της περίφραξης του στίβου, στον χώρο των ρίψεων καθώς και στην 
αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης.
Οι λοιποί χρήστες (κοινό, υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών , ΤΕΦΑΑ κλπ) δύναται 
να προπονούνται στον στίβο (400μ εσωτερική διαδρομή) του Δημοτικού Σταδίου Ν,. 
Αρτάκης .