Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο ΠΛΕΎΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 
3,41 
4.269
4.269
716....
609
421
201