Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ

 
37,16 
46.504
17.260
14.762
14.072
4.872
3.489
3.378
3.372
2.311