Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Παραδόθηκε σε κυκλοφορία για τη θερινή περίοδο το τμήμα της επαρχιακής οδού Στομίου – Πλατάνας

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς διευκόλυνση των μετακινήσεων των συμπολιτών μας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, παραδόθηκε σε κυκλοφορία το τμήμα της επαρχιακής οδού 
Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα), σήμερα Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη «Σήμανσης-Ασφάλισης» που .....
υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία για λειτουργία του τμήματος της ανωτέρω οδού.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω τμήμα της οδού παραδόθηκε στην κυκλοφορία, μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, τοποθέτησης στηθαίων 
ασφαλείας και σήμανσης. Οι υπόλοιπες εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν από τον 
ανάδοχο έως τα τέλη του Ιουνίου 2023, χωρίς να απαιτηθεί εκ νέου διακοπή της 
κυκλοφορίας της συγκεκριμένης οδικής αρτηρίας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της τοποθετημένης σήμανσης 
και την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ.