Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ

 
7,15 
8.949
3.498
1.774
1.336
1.283
1.241
898
740
724