Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΛΥΣΗΣ

 
5,22 
6.531
1.720
1.382
1.295
818
816
640
459
411