Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., βάσει μοριοδότησης, για το έτος 2023-2024

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., για το σχολικό έτος 2023-2024, βάσει μοριοδότησης, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXIS NET του γονέα στην ψηφιακή πλατφόρμα: doppax.dimoschalkideon.gr
Σχετική ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις ,τα δικαιολογητικά και τη μοριοδότηση έχει..... αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων: doppax.dimoschalkideon.gr
Στην ίδια ανακοίνωση υπάρχουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και το έντυπο για τη βεβαίωση του/της Παιδιάτρου.
Εάν, κατά το αρχικό στάδιο υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και 25/6/2023, δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση ή / και δεν έχει γίνει εκκαθάριση, τότε αναρτάται σε μορφή pdf Υπεύθυνη Δήλωση με την υποχρέωση ανάρτησης του αντίγραφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους 2022 ή /και αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2022 των γονέων σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. (Καμάρες-πλησίον Γηροκομείου) και στα τηλέφωνα: 22210 20241 (Ζέρβα Σοφία - Τσούγκα Ελένη), 6984264794 (Ζέρβα Σοφία).