Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

ΔΟΠΠΑΧ

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, η υποβολή αιτήσεων, εκτός ΕΣΠΑ, εγγραφής στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) του Δήμου Χαλκιδέων, για τη χρονική περίοδο από 29 Ιουνίου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2023, για παιδιά που δεν έλαβαν voucher, ενώ είχαν πλήρεις φακέλους. Η φοίτηση για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα είναι δωρεάν.
Οι εγγραφές αφορούν στα παρακάτω ΚΔΑΠ του Δήμου Χαλκιδέων:  ΚΔΑΠ στο Κεντρικό.... Κτήριο ΔΟΠΠΑΧ: Α΄ Βάρδια εγγραφή 18 παιδιών και Β΄ Βάρδια εγγραφή 11 παιδιών.
  ΚΔΑΠ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης, εγγραφή 13 παιδιών. 
 Σύνολο νέων εγγραφών εκτός ΕΣΠΑ 42 παιδιά.
Η υποβολή της αίτησης μαζί με την καρτέλα μορίων θα γίνει στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. από την Τετάρτη 21 έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 8:00 -15:00.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει βάσει μοριοδότησης του ΕΣΠΑ, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά φθίνουσα σειρά.