Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

..... συμφωνούμε απόλυτα

 - Καλέ μας φίλε, έχεις δίκιο και συμφωνούμε μαζί σου.
Άκουσες την συζήτηση και έμεινες με το στόμα ανοιχτό.
Μας έχουν δεδομένους και γι' αυτόν τον λόγο, μας έχουν και γραμμένους.
Είναι άλλο τα δεδομένα γενικώς και άλλο οι άνθρωποι.
Οι άνθρωποι σήμερα μπορούν και αύριο όχι....
Σήμερα ζουν και αύριο πεθαίνουν.
Πως λοιπόν μπορούμε να έχουμε δεδομένους κάποιους ανθρώπους;
Δεδομένοι είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν μια υποχρέωση με κάποια αμοιβή.
Εμείς τέτοια υποχρέωση δεν έχουμε με καμία και με κανέναν.
Τώρα λοιπόν βάζουμε κι εμείς κάτω τα δεδομένα και κοιτάζουμε το συμφέρον μας.
Τι δεν καταλάβατε;;;;