Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Ασφαλτοστρώνεται η οδός Ληλαντίων από τον Δήμο Χαλκιδέων

Υπεγράφη την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, η σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Ληλαντίων», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων και τον ανάδοχο του έργου.
Με το έργο, συμβατικού ποσού 131.440,46 ευρώ, ασφαλτοστρώνεται όλη η οδόςΛηλαντίων μέχρι και τη συμβολή της με την κεντρική οδό Ορέστη Μακρή. 
Η ασφαλτόστρωση της οδού είναι αναγκαία, καθώς η χρόνια και πολλαπλή χρήση της σε..... συνδυασμό με τις επισκευές των δικτύων κοινής ωφέλειας και την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, έχουν προκαλέσει σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα κι έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία και ασφάλεια πεζών και οχημάτων. 
Η ασφαλτόστρωση από τον Δήμο πραγματοποιείται τώρα, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου προς αποφυγή μελλοντικών εκσκαφών στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο.