Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

Ξεκινούν έργα σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε δύο ακόμη έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.250.000 ευρώ για τη συντήρηση και τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας.
Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα, τα οποία μπαίνουν στο στάδιο της υλοποίησης:
1. «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Ειδικότερα προβλέπεται η αντικατάσταση ή τοποθέτηση: α) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών, β) χιονοδεικτών στο ορεινό οδικό δίκτυο, γ) οριοδεικτών, δ) στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται, καθώς και σε κάποια τεχνικά έργα, ε) χιλιομετρικών δεικτών, όπως επίσης και η διαγράμμιση οδοστρώματος στα τμήματα του.... υφιστάμενου οδικού δικτύου, όπου έχουν καταγραφεί αντίστοιχες φθορές.
2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι: α) ο ηλεκτροφωτισμός συμβολών επαρχιακών οδών, β) η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου καθώς και της σήραγγας Καρύστου, γ) η ετήσια συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών, δ) η αποκατάσταση βλαβών και φθορών των φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας της Π.Ε. Εύβοιας.
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής των έργων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Επανεκκινήσαμε τις εργασίες στο νότιο οδικό άξονα της 
Εύβοιας και παράλληλα χρηματοδοτήσαμε και ξεκινάμε δύο ακόμη έργα για τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Παρεμβαίνουμε για να εξασφαλίσουμε καλύτερο οδοφωτισμό, να αποκαταστήσουμε βλάβες σε φωτεινούς σηματοδότες, να αντικαταστήσουμε πινακίδες κυκλοφορίας και να τοποθετήσουμε στηθαία ασφαλείας όπου απαιτείται. Στόχος μας η μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης τόνισε: «Κλιμακώνουμε μια σειρά από δράσεις βελτίωσης και αναβάθμισης της ασφάλειας του οδικού μας δικτύου, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της σήμανσης, προστασίας και ηλεκτροφωτισμού των εθνικών και επαρχιακών μας αξόνων. Συνδυαστικά με τα μεθοδικά βήματα για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των οδικών μας αξόνων δίνουμε τη μεγάλη μάχη πρώτα για την οδική ασφάλεια και παράλληλα για μια καλύτερη καθημερινότητα για τους συμπολίτες μας».