Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, μέσω ΕΣΠΑ, στους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδέων, για τη σχολική περίοδο 2023-2024

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης σας ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς Taxisnet, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.... http://www.eetaa.gr/, από 20/6/2023 - 11/7/2023, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε αιτούντα/ αιτούσας, ως ακολούθως:
20/6/2023 – 22/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.
23/6/2023 – 25/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.
26/6/2023 – 29/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.
30/6/2023 – 11/7/2023 για όλα τα ΑΦΜ.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την 
επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους. 
 Παιδιά (μη ΑμεΑ), γεννηθέντα από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων περιγράφονται αναλυτικά στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ΕΣΠΑ για τους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία (διαφορετική αίτηση - δικαιολογητικά) από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης βάσει μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων: doppax.dimoschalkideon.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ στο:
22210-20241 - Ζέρβα Σοφία, Τσούγκα Ελένη