Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Καλημέρα

 - Φίλες και φίλοι αναγνώστες, καλή σας μέρα και να είστε καλά στην υγεία σας.
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Τη αύτη ήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το.... Πανάγιον και ζωοποιόν και παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεόν, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υίω.

Ότι έχουμε να γράψουμε, θα το γράψουμε από αύριο. Σήμερα ξεκούραση.