Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

......δεν πήρε το μήνυμα

 - Τελικά ο κύριος Δημήτρης Αναγνωστάκης ούτε το μήνυμα των εκλογών πήρε, ούτε μυαλό έβαλε και συνεχίζει με την ίδια πολιτική πρακτική στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Ενώ ξέρει την κρίση και την πρόσφατη απόφαση του λαού μάλλον κάνει πως δεν καταλαβαίνει και συνεχίζει την.... κριτική στην κυβέρνηση
Κύριε Αναγνωστάκη ο λαός μίλησε.
Εσείς δεν είσθε ο λαός αλλά απλά θέλετε να δείξετε πως είσθε ΣΥΡΙΖΑ.