Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Σ.Π.Π.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με την κατηγορία του Διπλώματος UEFA/Ε.Π.Ο που κατέχει»

  Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Ευβοίας (Σ.Π.Π.Ε.) με την λήξη της φετινής Αγωνιστικής περιόδου 2022-23 εύχεται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ σε όλα τα μέλη του και σε όλους τους φορείς του Ευβοϊκού Ποδοσφαίρου.
    Με αφορμή τα νέα τεκταινόμενα, θέλοντας να προλάβει δυσμενείς καταστάσεις και με την ελπίδα πως η Νέα Αγωνιστική Περίοδο 2023-24 θα είναι ακόμη καλύτερη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής :
    Αγαπητοί συνάδελφοι,κυρίως για τις Α’ και Β’ κατηγορίες της Ε.Π.Σ.Ε. για να μπορέσει ένα μέλος μας να ασκεί την ιδιότητα του προπονητή ενός σωματείου, να δηλώνεται στα φύλλα αγώνων και να εκτελεί τα καθήκοντά του νομίμως από τον πάγκο του, θα πρέπει να.... πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Α.   Να είναι Ενεργό Μέλος ενός Συνδέσμου Προπονητών.
Β.   Να είναι Οικονομικά Ενήμερος & Ταμειακός Εντάξει με τον Σύνδεσμό του.
Γ.   Να έχει εκδώσει Βεβαίωση Μέλους 2023-24 του Συνδέσμου Προπονητών που ανήκει. 
Δ.  Να έχει κάνει  Ανανεωτική Σχολή 3ετίας και επομένως να έχει Ταυτότητα 3ετίας (λήξη    31/12/2024).
Ε.  Να έχει το ανάλογο Δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ  για την Κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο
     (για την Α’ Κατηγορία Δίπλωμα UEFAB’ τουλάχιστον και για την Β’ Κατηγορία και τμήματα Υποδομών  
     Δίπλωμα UEFAC’ τουλάχιστον).

ΣΤ.  Να έχει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.
Ζ.   Να έχει συνάψει Συμφωνικό με νόμιμη σχέση εργασίας-απασχόλησης με το σωματείο του  (κατώτατο όριο τα 250€ / μήνα). 
Η.  Να έχει εκδώσει Δελτίου Πιστοποίησης Πάγκου από την Ε.Π.Σ.Ε.
    Αν δεν πληρούνται και οι παραπάνω προϋποθέσεις αυτό συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου με κυρώσεις και συνέπειες προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις και τους κανονισμούς, για όλους τους εμπλεκόμενους.
   Επίσης, θυμίζουμε πως σύμφωνα :
 με το άρθρο 12 παρ.2, Προπονητές με Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την Τεχνική Περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του Προπονητή,
 με το άρθρο 12 παρ.3, Προπονητές με Δίπλωμα UEFA/ Ε.Π.Ο. οι οποίοι έχουν υπογράφει συμφωνητικό συνεργασίας με Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή Π.Α.Ε. και η Προπονητική Ταυτότητα UEFA/Ε.Π.Ο. καθώς και το Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., δεν είναι ανάλογα των αναφερομένων στο Άρθρο 6 παρ. 1, (Κατηγορία Διπλώματος Προπονητή ανάλογα με την Κατηγορία που αγωνίζεται το Σωματείο)
 με το άρθρο 12 παρ.4, Προπονητές με Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., δεν έχουν το δικαίωμα να εκτελούν τα καθήκοντα Προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία έστω και χωρίς αμοιβή
     Σε αυτές τις περιπτώσεις η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών, την Π.Ε.Π.Π., προς την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., δύναται να παραπέμψει τον προπονητή στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή με επαπειλούμενες ποινές για την εν λόγω παράβαση χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες.
    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.6, μόνο οι πιστοποιημένοι με Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητές κάθε Σωματείου, δύνανται να δίνουν οδηγίες στα όρια της Τεχνικής Περιοχής, σε διαφορετική περίπτωση, το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο θα τιμωρείται με χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ.

Εκ του Δ.Σ. του Σ.Π.Π.Ε.