Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞ. ΕΠ.
Μετά από αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν την Κυριακή 28/5/2023 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαντα  Μαρία
2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωμανού  Ελένη....
3) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέτσα  Ευαγγελια                       
4) ΤΑΜΙΑΣ: Ζωής Ιωάννης
5) ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοντού  Αναστασία                     
6) ΜΕΛΗ: α) Κακαρά  Ειρήνη 
                  β) Κουκουζα  Ιωάννα 


     Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι: 
     1)  Ρεγγη  Αμαλία
     2)  Κριτσιμα  Μαρία
     3)  Σταματουκου  Βασιλική 
                                              ΤΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ