Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

...ποδόσφαιρο γυναικών στην Εύβοια

 - Εδώ ήμασταν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, όσο έχουμε την υγεία μας και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. 
Δεν θέλαμε ποτέ να παριστάνουμε τους παράγοντες στον χώρο του αθλητισμού και δεν παριστάνουμε ποτέ, πως διαθέτουμε γνώσεις.
Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Εύβοια, δεν θέλουμε να εμπλακούμε, γιατί δεν μας αρέσουν οι φιγουρατζήδες και ....άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν μια ευκαιρία "να παίξουν" μπάλα στο ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί απλά δεν βρήκαν τρόπο να μείνουν στο ποδόσφαιρο ανδρών.
Εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε στο ποδόσφαιρο γυναικών, όπως αυτό "λειτουργεί" σήμερα, γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική και κανένα θετικό σημείο, που να οδηγεί σε ένα καλό μέλλον.
Είμαστε όμως πρόθυμοι να είμαστε σε έναν διάλογο για το θέμα, είτε σε κάποια εκπομπή, είτε σε κάποια δημόσια συζήτηση σε κάποιον χώρο.
Δεν κρυβόμαστε και λέμε ΝΑΙ σε όποια πρόσκληση για να πούμε αλήθειες.