Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

....μικρά, μικρά

 - Έχουμε πλάκα μερικοί, όταν το παίζουμε ανεξάρτητοι, το παίζουμε αδέσμευτοι και δεν ξέρουμε τι άλλο και την ίδια στιγμή , έχουμε σε κάποιο ψηφοδέλτιο το παιδί μας ή την/τον σύντροφό μας. Τι ανεξαρτησία είναι αυτή.... κύριε;

- Δεν είναι κακό να παίρνεις θέση, όταν πιστεύεις σε κάτι και πάντως είναι κακό να παριστάνεις το πρωί τον ανεξάρτητο και μετά να δίνεις αγώνα πόρτα πόρτα για κάποιον υποψήφιο;