Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Εργασίες του Δήμου Χαλκιδέων στη Δ.Ε Ληλαντίων

Στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων έγιναν οι εξής εργασίες, από τα συνεργεία του Δήμου
Χαλκιδέων:
 Επισκευή λακκούβων σε οδούς στο Βασιλικό
 Καθαρισμός αύλειου χώρου στο Δημοτικό σχολείο Φύλλων
 Καθαρισμός και διαμόρφωση οικοπέδου, δίπλα από το Δημοτικό σχολείο Αφρατίου....
 Πλύσιμο κάδων στο Βασιλικό
 Καθαρισμός οδών στα Φύλλα
 Κοπή κλαδιών και επίστρωση δαπέδου προαύλιου χώρου στον Ι.Ν Αγίου Χαράλαμπου
στο Αφράτι
 Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών στα Φύλλα
 Τοποθέτηση νέων λαμπτήρων σε οδούς