Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Εργασίες του Δήμου Χαλκιδέων στη Δ.Ε Χαλκιδέων

Στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων έγιναν οι εξής εργασίες, από τα συνεργεία του Δήμου
Χαλκιδέων:
 Διαμόρφωση οδού στην Έξω Παναγίτσα
 Αντικατάσταση στάσεων αστικής συγκοινωνίας με νέες....
 Πλύσιμο, με ειδικά πλυστικά μηχανήματα, κάδων και κοινόχρηστων χώρων
 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και καθαρισμός παρόδιας φύτευσης