Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Περί έγκρισης ανανέωσης σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των του Δήμου Χαλκιδέων και εταιρεία επεξεργασίας & ανακύκλωσης οχημάτων- επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε......
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πάνος Αντιδήμαρχος
2. Περί αποδοχής παραχώρηση οχημάτων
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πάνος Αντιδήμαρχος
3. Περί Β΄ κατανομής έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων
 Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας Αντιδήμαρχος
4. Περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος 
5. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, για απασχόληση στον Δήμο Χαλκιδέων με ΑΦΜ 997591353, κατά την περίοδο 2023-2024
6. Περί πρακτικής άσκησης φοιτητών
7. Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2023 (υπ.αρ. 142/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
8. Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ.αρ. 143/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
9. Περί χορήγησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής .
10. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 10164/Γ.Π.:5595/16-3-23) .
111. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 15653/27-4-23) .
12. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 15829/28-4-23) .
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 16956/8-5-23) .
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 16976/Γ.Π.:9632/8-5-23) .
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 17299/9-5-23) .
16. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 17549/10-5-23)
17. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 17901/11-5-23)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος 
18. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση υφισταάμενων υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν θεομηνίας 8& 9-8-20
19. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.
20. Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ( ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ¨ΘΑΛΕΙΑ¨) ΣΤΙΣ 8&9-8-2020 ” .
21. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου : ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ
22. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ” .
23. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 26ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
24. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ». 25. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ
26. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ». 27. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για τη μελέτη με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
28. Περί έγκρισης 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
29. Περί λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας σχετικά με τα Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο) (υπ’ αρ. 98/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) εξ αναβολής
30. Περί γνωμοδότησης έγκρισης διαμόρφωσης κλάδου εξόδου οχημάτων προς την οδό Αρεθούσης (υπ΄ αρ. 100/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
31. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχηματος ΑΜΕΑ (υπ΄ αρ. 111/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος 
32. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθ. 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει) μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και ορισμού δύο μελών μετά των αναπληρωτών/-τριών αυτών, ως εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
33. Περί έγκρισης Υποβολής Αιτήματος του Δήμου Χαλκιδέων στην ΕΥΔ του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, για την Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής. Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” (Κωδ. ΟΠΣ 5000973), ως προς τον νέο Χώρο Στέγασης και Λειτουργίας της δομής “Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Χαλκιδέων.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
34. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 31/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 32/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία A΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μεγάλου (Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
36. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 23/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την επέκταση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) του Δήμου Χαλκιδέων και εκπόνηση τεχνικής μελέτης και τεχνικής έκθεσης του ΝΠΔΔ.
37. Περί της υπ. αρ. 26/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την έγκριση των προϋποθέσεων εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στου Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΠΠΑΧ και εφαρμογής συστήματος μοριοδότησης των αιτήσεων για το έτος 2023-2024.