Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Επεκτείνονται τα Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ του Δήμου Χαλκιδέων

Η επέκταση των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων Με Αναπηρία, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 18 Μαΐου 2023.
Η σχετική μελέτη που θα εκπονηθεί, θα ορίσει τις απαιτούμενες εργασίες για την ορθή διαμόρφωση των χώρων και θα υπολογίσει ακριβώς τη δυναμικότητά τους, προκειμένου να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και η καταλληλότητα του χώρου, για την ασφάλεια.... των παιδιών που θα απασχολούνται. Στη δημοτική αυτή θητεία ο αριθμός των παιδιών αυξήθηκε από 15 και με την επέκταση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός, ο οποίος θα προκύψει από την μελέτη.
«Στόχος μας είναι η ουσιαστική στήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία. Η επέκταση των δομών δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία να έχουν ουσιαστική και ασφαλή απασχόληση και να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους με εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, υποστηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειες που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία.», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.