Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

..... μικρά, μικρά

 - Κανείς δεν είναι κανενός λοιπόν και ο καθένας αποφασίζει ελεύθερα για τα πάντα, αρκεί να μην ενοχλεί και κυρίως να μην λειτουργεί ύπουλα και πίσω από τις πλάτες άλλων.  Την Κυριακή έχουμε εκλογές, αλλά μετά θα έχουμε περίπου 45 μέρες και πάλι προεκλογικό αγώνα, αλλά αυτή την φορά χωρίς την απλή αναλογική και χωρίς να χρειασθεί σταυρό.... προτίμησης, αφού θα έχουμε την λίστα.

- Η μάχη του σταυρού λοιπόν θα δοθεί αυτή την Κυριακή και ο καθένας υποψήφιος, όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.