Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Δήμος Χαλκιδέων: Όλα έτοιμα για τις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Ο Δήμος Χαλκιδέων είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τις Εθνικές Εκλογές 2023, έχοντας 
πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα:
 Όλα τα εκλογικά τμήματα έχουν εξοπλιστεί με εκλογικό υλικό και γραφική ύλη
 Έχουν οριστεί 209 υπάλληλοι του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κι έχουν κατανεμηθεί σε όλα τα εκλογικά τμήματα
 Έχουν οριστεί οδηγοί, υπάλληλοι του Δήμου Χαλκιδέων, για παροχή υπηρεσιών, όπου .....
χρειαστεί
 Έχουν διανεμηθεί οι σάκοι, με το απαραίτητο υλικό, στους Δικαστικούς αντιπροσώπους
 Έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανάρτηση και μεταφορά των αποτελεσμάτων
Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά το Σάββατο 20 Μαΐου και την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, έχουν οριστεί τηλεφωνικά κέντρα και συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
 22213 55151
 22213 55152
 22213 52006 
 22213 52014
 22213 52015 
 22213 52017