Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

- Εργασίες στη Δ.Ε Νέας Αρτάκης

Στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης συνεχίζονται τα εξής έργα:
 Ανακατασκευή του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται 
στη φάση επίστρωσης νέων μαρμάρινων πλακών
 Κατασκευή πεζοδρομίων σε οδούς του σχεδίου Αρτάκη ΙΙ....
 Σύνδεση οδών στο νέο δίκτυο ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυνελίου και κατάργηση του 
αμιάντου
Επιπλέον, από τα συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων έγιναν οι εξής εργασίες:
 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
 Καθαρισμός και συντήρηση πρασίνου σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους